Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van Twinkelotje Thee en Taartspulletjes.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Thee en taartspulletjes : de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Thee en Taartspulletjes en de klant waarop Thee en taartspulletjes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Producten:
De aangeboden producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de website.
Verder wordt door Thee en Taartspulletjes duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en plichten zijn, indien men op het aanbod ingaat. Fouten voorbehouden.


De bestelling:
Thee en Taartspulletjes levert pas na ontvangst van betaling. Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van Thee en Taartspulletjes te zijn bijgeschreven. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen betaalwijze, behoudt thee en Taartspulletjes zich het recht voor om een bestelling niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

De levering:
Thee en Taartspulletjes doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. In principe uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de betaling, maar in vrijwel alle gevallen zal dit eerder zijn, na 2 a 3 dagen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Wij proberen in dat geval voor een oplossing te zoeken waarbij beide partijen tevreden zijn.

Prijzen:
Al onze prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verpakkingskosten. Wel worden verzendkosten in rekening gebracht.
Indien u de producten af komt halen vervallen de verzendkosten vanzelfsprekend. 

Betaling:
Betaling kan geschieden bij vooruitbetaling, of bij afhalen contant.  Of anders indien dit overeengekomen is tussen klant en Thee en Taartspulletjes. Bij bezorgen kan gekozen worden voor vooraf betalen of contant.

Verzendkosten:
Als u de producten afhaalt, bespaart u de verzendkosten. Bij bezorgen rekenen we wel verzendkosten.
 Zie "verzendkosten" oor verdere informatie.
Mocht de bestelling onverhoopt met brievenbuspost verstuurd kunnen worden waardoor de klant dus teveel aan verzendkosten heeft betaald, dan blijft het resterende bedrag staan als een tegoedbon, die dan gebruikt kan worden bij een volgende bestelling.
Wil de klant alsnog het resterende bedrag uitbetaald krijgen, dan gaat er wel 1,50 euro aan administratiekosten af.

Retouneren online:
Als u bestelt via de webshop kunt U artikelen binnen 14 dagen retourneren. U moet dan wel zelf de verzendkosten betalen van het terugsturen.  Als het product weer bij ons is aangekomen, zullen wij zorgdragen voor het terugstorten van het aankoopbedrag van de producten, min de kosten die wij gemaakt hebben voor het  verzenden, en tevens brengen wij 3,00 euro administratiekosten in rekening.
Eetbare producten nemen wij niet retour! 

Retourneren in de winkel:
Als U in de winkel iets wilt terugbrengen, dan geven wij geen geld terug. Wel krijgt u een tegoedbon zodat u voor hetzelfde bedrag iets anders kunt uitzoeken. Eetbare producten nemen wij niet retour!

Annuleren van bestelling:
Indien de bestelling nog niet verzonden is, kunt u deze bestelling nog  annuleren. Wij betalen dan het aankoopbedrag terug min 3,00 euro voor de de administratieve verwerking en het verpakken van de bestelling.

Terugebetalingen:
In geval van retourneren van producten of als om een andere reden geld moet worden teruggestort, zal er 5,00 euro administratiekosten worden afgetrokken van het bedrag dat teruggestort wordt.

Garantie:
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Thee en Taartspulletjes is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Thee en Taartspulletjes is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Thee en Taartspulletjes geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Thee en Taartspulletjes. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Aansprakelijkheid:
Thee en Taartspulletjes is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in deze website. 
We doen ons best om ervoor te zorgen dat alles zo duidelijk mogelijk is, maar het kan zijn dat er foutjes opgetreden zijn bij het maken van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze website.
Als er bijvoorbeeld een fout opgetreden is bij de prijzen, dan zult u toch de normale prijs moeten betalen.

Schade tijdens vervoer:
Als er schade optreedt aan de producten tijdens het vervoer zal in de meeste gevallen een beroep gedaan worden op de vervoersmaatschappij. Echter in een aantal gevallen, zoals het vervoeren per brievenbuspost is dat op eigen risico.

Foute levering:
Als een klant een verkeerd artikel geleverd krijgt, dan wordt dit in overleg met de klant opgelost. Meestal komt dit erop neer dat het juiste artikel alsnog nageleverd wordt en er wordt gekeken of de klant het verkeerd geleverde artikel toch kan gebruiken. 

Levering met DHL Europlus:
Als pakketten groter zijn dan 50 cm, of zwaarder dan 15 kg, worden deze verstuurd met DHL Europlus!
Dat houdt in dat er maar twee afleverpogingen zijn, en er doorgaans niet bij buren wordt afgeleverd.
Dus zorg dat er dan iemand thuis is. Mochten zij twee keer niemand thuis aantreffen, dan gaat het pakket naar het dichtsbijzijnde depot en kan het pakket daar worden opgehaald. Het blijft daar 5 dagen liggen, zodat een klant de tijd heeft om het op te halen.
Lukt dat niet, dan kunnen wij opdracht geven om het opnieuw aan te bieden, daar zijn dan wel kosten aan verbonden, Dat komt dan op €9,95. Voor Belgie is dat €12,95.
Als je op dat moment aangeeft het pakket niet meer te willen, dan zullen deze kosten ( €9,95) en de eerder gemaakte verzendkosten in mindering worden gebracht op het bedrag dt terugbetaald gaat worden. Die kosten moeten wij n.l. maken om het pakket weer terug te laten sturen naar ons.